PILOT: Stuyf vs. Tesla model Y voor service- en onderhoud in de stad

Waar de gemeente Amsterdam in een pilot gaat onderzoeken of een overstap-hub (aan de rand van de Zero-Emissiezone) voor technisch dienstverleners kan werken, testen wij deze werkwijze inmiddels al een tijdje in Amsterdam, Zaanstad en Amstelveen.

We zijn drie maanden geleden gestart met service- en onderhoudswerkzaamheden vanuit de Stuyf Cargo aan 350 BSO bussen en Stuyf-voertuigen in dit gebied. In deze drie maanden hebben we het gebruik van de Stuyf Cargo kunnen vergelijken met ons reguliere servicevoertuig de Tesla model Y.

De Stuyf rijdt vanaf een hub in Noord, over het IJ met de pont en verder over het fietspad met maximaal 20 kilometer per uur. En heeft voldoende laadruimte voor gereedschappen en onderdelen.

Hieronder vind je de eerste bevindingen.

Frequentie & bereik

De werkzaamheden die worden uitgevoerd omvatten ongeveer 5 onderhoudsbeurten per dag. Dat komt neer op zo’n 350 tot 400 beurten per jaar, verdeeld over 2 dagen per week. Na drie maanden meten blijkt dat beide voertuigen vergelijkbare inzet tonen wat betreft afgelegde kilometers en tijd. Het verschil hierin is minimaal.

Total cost of ownership (TCo)

De Stuyf heeft een lagere TCO dan een auto. Dit heeft invloed heeft op de economische afwegingen. Het gevolg hiervan is een aanzienlijk verschil in de kosten.

Parkeerkosten

Parkeergeld is niet van toepassing op de Stuyf. En – in ons geval – voor de auto slechts gedeeltelijk. Dit komt doordat onze gebruikers vaak gratis parkeergelegenheid hebben. In Amsterdam speelt dit dus een rol, maar ons servicegebied in dit experiment is groter dan alleen Amsterdam. Conclusie: parkeren bij onze gebruikers is zowel met de Stuyf als met de Y goed te doen, zonder hoge parkeerkosten.

Procesaanpassing

Wat ons opviel is dat vooral een andere aanpak, indeling en het nadenken over hoe je processen moet inrichten veel intensiever is dan bij inzet van een auto. Maar zodra je dat eenmaal hebt gedaan, is dat ook weer een ‘nieuw normaal’. Conclusie: het vergt moeite om een andere werkwijze te hanteren dan wat we de afgelopen 50 jaar als maatschappij gewend zijn geraakt, en dit heeft tijd nodig om te ontwikkelen.

Op basis van deze bevindingen kun je concluderen dat er een economisch voordeel is dit soort werkzaamheden in te vullen met een licht elektrisch voertuig zoals de Stuyf Cargo.

TOENEMEND AANTAL ADRESSEN

Deze werkwijze met de Stuyf is gestart in een uitgestrekt gebied, waarbij Amsterdam, Zaanstad en Amstelveen gekozen zijn als één verzorgingsgebied. Hiermee bevinden we ons op de grenzen van wat mogelijk is voor lichte elektrische voertuigen in combinatie met de uit te voeren werkzaamheden. Door deze aanpak kunnen we daadwerkelijk zien wat er gebeurt, in plaats van een test uit te voeren gebaseerd op de meest optimale situatie vanuit het oogpunt van het voertuig.

Wanneer het aantal adressen omhoog gaat in deze regio (en dat doet het in ons geval met zo’n 20% per jaar), wordt de Stuyf (nog) interessanter dan de auto. Als we het gebruik zouden beperken tot alleen Amsterdam, had de vlag uit gemogen…

COMFORT & WEERSOMSTANDIGHEDEN

Extra aandacht is nodig voor het comfort van de bestuurder, vooral met betrekking tot het weer. Goede kleding en accessoires kunnen dit verbeteren.

TIJD

In deze werkwijze (met als startpunt het brede gebied rondom Amsterdam) kwamen we op een gelijke tijd uit voor de Stuyf en de auto. Maar wanneer je alleen Amsterdam als stad zou vergelijken, zou de Stuyf qua tijd efficiënter zijn. Economisch gezien is het dus verstandiger om met een niet te ruim gebied te beginnen.

CONCLUSIE EERSTE BEVINDINGEN

Het is een leerzaam proces dat ons inzicht geeft in hoe we efficiënter kunnen werken. We zijn zeker niet ontevreden over de uitkomst van de eerste drie maanden!

We hadden elementen kunnen kiezen om de uitkomst positiever te maken (zoals focus op Amsterdam als stad in plaats van het hele gebied daaromheen). Maar omdat onze productielocatie ruim een uur rijden is vanaf Amsterdam, is deze aanpak voor ons bedrijf alsnog efficiënter dan met de auto.

Wil je met ons in gesprek of de Stuyf efficiënt is binnen jouw proces? Neem gerust contact op via info@mobilitum.com (of bel met één van onze collega’s via 030-4100 137).

DEEL DEZE POST