Rijtrainingen BSO bus

Leer veilig en verantwoord te rijden met de BSO bus in het verkeer. Alle gebruikers zijn vanuit het convenant en de verzekeraar verplicht om een rijtraining te volgen. Deze trainingen worden verzorgd door Stichting Veilig door het Verkeer, de officiële opleider voor de BSO bus rijvaardigheidstraining. 

Bekijk onderstaande video voor informatie over de training en werkwijze voor het boeken.

Voor de BSO bus is géén rijbewijs b nodig, maar moet een bestuurder wel in het bezit zijn van een certificaat.

De rijtraining

Deel 1: Online theorie

In de online theorie wordt aandacht besteed aan wetgeving en regelgeving, verzekering en het convenant. Ook komen verkeersregels, -borden, kijkgedrag en veilige routes aan bod. 

Aan het eind van de lesstof maak je een examen. Heb je 80% van de vragen goed beantwoord? Dan mag je starten met de praktijk.

Deel 2: Praktijktraining

In de twee uur durende praktijktraining maakt een cursist kennis met het rijden op de BSO bus en raak je vertrouwd met het voertuig. Je leert onder andere:

 • De werking en bediening van de BSO bus
 • Gas geven, remmen en doseren
 • Besturen: sturen en richting aangeven
 • Veiligheidsprotocol
 • Bepalen van een veilige route (van BSO naar school)
 • Gevaarherkenning & kijkgedrag verkeer
 • Gevaarlijke situaties leren herkennen en voorkomen

De praktijktraining wordt gegeven onder leiding van een rij-instructeur van een rijschool. Deze trainers zijn WRM-gecertificeerd (bevoegd om autorijles te geven). 

De BSO bus training bestaat uit een half uur online theorie en ongeveer twee uur praktijktraining per twee cursisten.

Deel 3: Certificaat

De trainer oordeelt na afloop van de praktijktraining of je voldoende verkeersinzicht hebt om verantwoord 10 kinderen te mogen vervoeren met de BSO bus. Kortom, of je slaagt of zakt voor de training. 

Wanneer je bent geslaagd voor alle onderdelen ontvang je binnen één werkdag jouw certificaat in de mail. Deze is persoonsgebonden en is jouw ‘rijbewijs’ voor de BSO bus.

Werkwijze boeken training

 1. Een Buitenschoolse Opvang of Kinderopvang meldt de rijtraining aan bij de stichting via info@veiligdoorhetverkeer.nl

  Stuur in de mail de volgende informatie mee:

  • Op welke locatie moet de training plaatsvinden
  • Hoeveel medewerkers wil je trainen?
  • Voorkeuren voor dagen, dagdelen en/of data?
  • Is er al een BSO bus aanwezig op locatie?

 2. De stichting stuurt de link van de e-learning naar de BSO. Cursisten kunnen zich registreren en maken de e-learning.

 3. Ondertussen zoekt de stichting een aangesloten rijschool voor de BSO. Trainer en BSO hebben daarna rechtstreeks contact over een datum en tijd voor de praktijktraining op de BSO locatie.

 4. Wanneer de praktijktraining is afgerond vult de trainer een digitaal formulier in met het resultaat (geslaagd of gezakt).

 5. De stichting maakt bij slagen een certificaat aan en mailt deze rechtstreeks naar de cursist.

 6. Na het ontvangen van het certificaat mag een cursist op de BSO bus rijden.

 7. Rijschool stuurt factuur aan kinderopvang.

Meer informatie over de BSO bus rijtrainingen en actuele prijzen vind je op Veiligdoorhetverkeer.nl.

De inhoud van de training is schriftelijk akkoord bevonden door de verzekeraar van de BSO bus (Steijnborg Assurantiën en Nationale Nederlanden). Ook zijn de convenantpartijen (de Brancheorganisaties uit de kinderopvang, Waarborgfonds Kinderopvang en het Ministerie van IenW) hierover geïnformeerd.

Beleidsregel bijzondere bromfietsen en het convenant

Niet alle voertuigen mogen zomaar de weg op. Om er zeker van te zijn dat alle voertuigen op de openbare weg veilig zijn, moeten deze aan bepaalde technische toelatingseisen voldoen. In 2020 is de BSO bus door de minister van Infrastructuur en Waterstaat toegelaten tot de openbare weg (in Nederland) in de voertuigcategorie bijzondere bromfiets

Binnen deze categorie mag een voertuig ‘maar’ 8 zitplaatsen of passagiers hebben. Om tóch 10 kinderen te mogen vervoeren, is daarom een convenant gesloten tussen de minister van IenW en sectororganisaties Kinderopvang.

De afspraken gelden voor álle bestuurders van de BSO bus, niet alleen de leden van de sectororganisaties. 

Afspraken uit het convenant

Er mogen 10 kinderen in de BSO bus vervoerd worden op voorwaarde dat:

 • Bestuurders minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Bestuurders met goed gevolg een rijtraining hebben afgerond en hiervan een bewijs laten zien.
 • Elke BSO locatie maakt een overzicht van het gebruik van veilige routes waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van:
  • fietspaden die zijn gescheiden van wegen voor snelverkeer
  • wegen met een maximum snelheid van 30 km/u
  • kruisingen die zijn voorzien van verkeersregelinstallaties (bijv. verkeerslichten)
Stint BSO bus met kinderen vervoeren

Kentekenplicht vanaf 1 januari 2025

Let op: vanaf 1 januari 2025 zullen bijzondere bromfietsen, waaronder de BSO bus, te maken krijgen met een kentekenverplichting. Vanaf dan krijgen eigenaren van bestaande BSO bussen 12 maanden de tijd om dit kenteken bij de RDW aan te vragen. Wij zijn in overleg met RDW om het proces van kentekenregistratie en eisen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen voor alle betrokken partijen.