Stuyf Rijopleiding

Leer veilig en verantwoord te rijden met de Stuyf Pickup en Stuyf Cargo in het verkeer. Alle gebruikers zijn vanuit de verzekeraar verplicht om een rijtraining te volgen. Deze trainingen worden verzorgd door Stichting Veilig door het Verkeer, de officiële opleider voor de Stuyf rijvaardigheidstraining. 

Stichting Veilig door het Verkeer is dé rijopleider voor lichte elektrische voertuigen en heeft als maatschappelijk doel het mogelijk maken van educatie en kennisdeling op het gebied van verkeersveiligheid. Ze werken met aangesloten rijschoolhouders door het hele land.

Het lesprogramma van de Stuyf trainingen bestaat uit een praktijktraining op locatie. Na het succesvol afronden van de praktijktraining ontvangt de cursist een certificaat. In de training wordt aandacht besteed aan onder andere voertuigbediening, voertuigbeheersing en het vergroten van verkeersinzicht zodat de bestuurder leert om mogelijk gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen.

De praktijktraining wordt gegeven onder leiding van een opgeleide rijtrainer. Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid voor het veilige verloop van de rijtraining.

Groepsgrootte & trainingsduur

Een training duurt bij voorkeur zo lang als een bestuurder nodig heeft om de stof te begrijpen. Sommige mensen hebben meer tijd nodig dan anderen.

Eén Stuyf aanwezig op locatie:
Om de aandacht van de bestuurders vast te houden en mensen niet te lang te laten wachten, is de groepsgrootte bij voorkeur maximaal twee personen (bij uitzondering drie personen). Gemiddeld duurt een training dan circa 2 uur.

Meerdere Stuyfs aanwezig op locatie:
Wanneer er meer dan één Stuyf aanwezig is kan er in groepen van vier getraind worden. De trainingsduur is dan circa 3 uur.

Stint Cargo

Werkwijze boeken training

 1. Een organisatie meldt de rijtraining aan bij de stichting via info@veiligdoorhetverkeer.nl
  Stuur in de mail de volgende informatie mee:
  • Op welke locatie moet de training plaatsvinden?
  • Hoeveel medewerkers wil je trainen?
  • Voorkeuren voor dagen, dagdelen en/of data?
  • Is er al een Stuyf aanwezig op locatie?
 2. De stichting zoekt een trainer uit haar bestand. Rijtrainer en organisatie hebben daarna rechtstreeks contact over een datum en tijd voor de praktijktraining op locatie van de organisatie.
 3. Wanneer de praktijktraining is afgerond vult de trainer een digitaal formulier in met het resultaat (geslaagd of gezakt).
 4. De stichting maakt bij slagen een certificaat aan en mailt deze rechtstreeks naar de cursist en organisatie.
 5. Na het ontvangen van het certificaat mag een cursist op de Stuyf rijden.
 6. Rijschool stuurt factuur aan organisatie.

kosten training

Het tarief per persoon is € 75,- exclusief BTW. Dit is inclusief reiskosten van de trainer naar de locatie. Let op: dit tarief geldt bij minimaal vier te trainen cursisten. 

Bij minder dan vier cursisten op één dag zal de trainer een maatwerk prijs afspreken die past bij het aantal te trainen cursisten + de reiskosten.

Meer informatie over de rijtrainingen is te vinden op de website van de Stichting Veilig door het Verkeer. De inhoud van de training is schriftelijk akkoord bevonden door de verzekeraar van de Stuyf (Steijnborg Assurantiën).